Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek

★ A PROGRAM FÓKUSZA

Az ókori Egyiptom halottkultusza, különös tekintettel a vallási és művészeti produktumokra

 

★ VJ show az újbirodalmi sírfeliratok, ábrázolások felhasználásával
A halott útja az alvilágban

A VJ show végigköveti a halott útját az alvilágban: ahogy megküzd az akadályokkal, helyesen válaszol a kérdésekre a negyvenkét bíró előtt, majd Thot isten megméri a szívét a Kettős Igazság termében.

A történet előrehaladásával a tér is változik, ahogyan a halott a völgytemplomtól a felvonulási úton és a halotti templomon át bejut a piramis belsejébe.

A VJ show alapjául Khephren fáraó piramiskörzetének hiteles rekonstrukciója, és az újbirodalmi sírokból előkerült papirusztekercseken olvasható Halottak Könyvének részletei szolgálnak. A háromdimenziós terekben kétdimenziós bábanimációs technikával mozgatott alakok jelennek meg, keverednek a fénykép alapú textúrák és a rajzolt elemek.

 

★ Kövi Franciska prezentációja általános bevezetővel és történelmi áttekintéssel kezdődik. Az előadást diasor színesíti, többek között az előadó saját képeivel. A történelem óra kiterjesztése mellett célunk, hogy a hallgatók egységes képet kapjanak egy-egy korszakról úgy, hogy közben olyan ismeretekkel gazdagodnak, amelyeket sikeresen fognak alkalmazni a későbbiekben az iskolai kereteken túl is.

 

KERETTANTERVI KAPCSOLÓDÁS

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Az előadás a 9-10. évfolyamban Az őskor és az ókori Kelet című tematikai egységhez kapcsolódik. A segédanyag jól használható a forrástípusok felismerésének, kritikus elemzésének elsajátításához.

 

VIZUÁLIS KULTÚRA
A videómunka megismertet a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek alkalmazásával az alkotó tevékenységekben, valamint a parafrázisok, kortárs értelmezések kritikus világába is betekintést nyújt. Az előadás az egyiptomi ábrázolási módok megértéséhez ad támpontokat.

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
A videóművészet kortárs művészeti ágként jól reprezentálja ezt a tematikai egységet mind a 9 – 10. évfolyam kötelezően választható tárgyai között, mind pedig a 11 – 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai között.

 

ELŐADÓ
Kövi Franciska – egyiptológus és vallástörténész

 

JEGYÁR
800 HUF

 

TÁMOGATÓ
Magyar Nemzeti Bank

 

KIEMELT TÁMOGATÓ

Budapest Főváros Önkormányzata

Szereposztás

Kövi Franciska – egyiptológus és vallástörténész