Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek

A PROGRAM FÓKUSZA
Az ókori Egyiptom halottkultusza, különös tekintettel a vallási és művészeti produktumokra
 A halott útja az alvilágban

VJ show az újbirodalmi sírfeliratok, ábrázolások felhasználásával

A VJ show végigköveti a halott útját az alvilágban: ahogy megküzd az akadályokkal, helyesen válaszol a kérdésekre a negyvenkét bíró előtt, majd Thot isten megméri a szívét a Kettős Igazság termében.

A történet előrehaladásával a tér is változik, ahogyan a halott a völgytemplomtól a felvonulási úton és a halotti templomon át bejut a piramis belsejébe.

A VJ show alapjául Khephren fáraó piramiskörzetének hiteles rekonstrukciója, és az újbirodalmi sírokból előkerült papirusztekercseken olvasható Halottak Könyvének részletei szolgálnak. A háromdimenziós terekben kétdimenziós bábanimációs technikával mozgatott alakok jelennek meg, keverednek a fénykép alapú textúrák és a rajzolt elemek.

 

Kövi Franciska prezentációja általános bevezetővel és történelmi áttekintéssel kezdődik.

Az előadást diasor színesíti, többek között az előadó saját képeivel. A történelem óra kiterjesztése mellett célunk, hogy a hallgatók egységes képet kapjanak egy-egy korszakról úgy, hogy közben olyan ismeretekkel gazdagodnak, amelyeket sikeresen fognak alkalmazni a későbbiekben az iskolai kereteken túl is.

 

 KERETTANTERVI KAPCSOLÓDÁS

TÖRTÉNELEM – TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Az előadás a 9-10. évfolyamban „Az őskor és az ókori Kelet” című tematikai egységhez kapcsolódik. A segédanyag jól használható a forrástípusok felismerésének, kritikus elemzésének elsajátításához.

VIZUÁLIS KULTÚRA
A videómunka megismertet a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek alkalmazásával az alkotó tevékenységekben, valamint a parafrázisok, kortárs értelmezések kritikus világába is betekintést nyújt. Az előadás az egyiptomi ábrázolási módok megértéséhez ad támpontokat.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
A videóművészet kortárs művészeti ágként jól reprezentálja ezt a tematikai egységet mind a 9-10. évfolyam kötelezően választható tárgyai között, mind pedig a 11-12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai között.

Teljes program
Szereposztás
11.00 - 11.10 BEVEZETŐ
11.10 - 11.22 VJ SHOW
11.22 - 12.00 Kövi Franciska prezentációi
12.00 - 12.30 Kérdések az előadáshoz kapcsolódóan

Kövi Franciska – egyiptológus és vallástörténész

Magács László – színházigazgató és rendező