Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tripart/nezokepzo.hu/wp-content/plugins/inwave-common/inc/metaboxes/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tripart/nezokepzo.hu/wp-content/plugins/inwave-common/inc/metaboxes/init.php on line 746
Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek | NÉZŐKÉPZŐ

Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek

A PROGRAM FÓKUSZA: Az ókori Egyiptom halottkultusza

  • A halottak felkészítésének és a balzsamozás folyamatának interaktív bemutatása
  • A piramisépítészet Hérodotosz szövegeiben – hangjáték
  • A halott útja az alvilágban – VJ show Karcis Gábor videóművésszel az újbirodalmi sírfeliratok, ábrázolások és a Halottak könyvének felhasználásával.

egyiptom

A VJ show végigköveti a halott útját az alvilágban: ahogy megküzd az akadályokkal, helyesen válaszol a kérdésekre a negyvenkét bíró előtt, majd pedig Thot isten megméri a szívét a Kettős igazság termében. A történet előrehaladásával a tér is változik, ahogy a halott a völgytemplomtól a felvonulási úton és a halotti templomon át bejut a piramis belsejébe. Az animáció alapjául Khephren fáraó piramiskörzetének hiteles rekonstrukciója, és az újbirodalmi sírokból előkerült papirusztekercseken olvasható Halottak könyvének részletei szolgálnak. A háromdimenziós terekben kétdimenziós bábanimációs technikával mozgatott alakok jelennek meg, keverednek a fénykép alapú textúrák és a rajzolt elemek.

KERETTANTERVI KAPCSOLÓDÁS

  • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az előadás 9-10. évfolyamban „Az őskor és az ókori Kelet” című tematikai egységhez kapcsolódik. A segédanyag jól használható a forrástípusok felismerésének, kritikus elemzésének elsajátításához.
  • Vizuális kultúra: A videómunka megismertet a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek alkalmazásával az alkotó tevékenységekben, valamint a parafrázisok, kortárs értelmezések kritikus világába is betekintést nyújt. Az előadás az egyiptomi ábrázolási módok megértéséhez ad támpontokat.
  • Mozgóképkultúra és médiaismeret: A videóművészet kortárs művészeti ágként jól reprezentálja ezt a tematikai egységet mind 9-10. évfolyam kötelezően választható tárgyai között, mind pedig a 11-12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai között.

Copyright 2019 © NÉZŐKÉPZŐ. Minden jog fenntartva!