Az iskolai történelemoktatáshoz kapcsolódó komplex művészeti képzés

Az iskolai történelemoktatáshoz kapcsolódó komplex művészeti képzés

PROGRAMOK

A 4 + 1 alkalomból álló sorozat az iskolák 5-12. évfolyamának történelem- és művészeti oktatására épülve, a kerettantervhez kapcsolódva vezeti be a diákokat a vizuális művészetek, a film, a színház, az irodalom és a zene világába. A projekt fontos elemei a tanároknak szóló oktatási segédanyagok, melyek elősegítik a téma osztálytermi körülmények között történő kiscsoportos feldolgozását.

Minden programon az adott témával foglalkozó szakember és korunk egyik meghatározó művésze értelmezi a történelmi eseményeket, kulturális jelenségeket. A témákat nem megkérdőjelezhetetlen tények halmazaként, lezárt és kerek történetekként tálaljuk, mert az eltérő nézeteket, szempontokat bemutatva önálló véleményalkotásra és további kutatásokra szeretnék ösztönözni a diákokat.

Az előadásokra jelentkezni a info@nezokepzohu email címen, vagy a + 36 20 268 3167 telefonszámon Gink Sáránál lehet.

A programok szerkezeti felépítése:

Az első blokkban a diákoknak lehetőségük lesz tudományos eszközökkel megvizsgálni a kérdéskört, míg a másodikban a művészeti reflexió segítségével helyezhetik el a tanultakat saját mindennapi világuk tapasztalatainak rendszerében. A programok figyelembe veszik a kerettantervben foglalt korosztály-specifikus célkitűzéseket.

Minden alkalmat kiegészít egy-egy oktatási segédanyag, amely részletesen kidolgozott óravázlattal segíti a téma további feldolgozását. Az oktatási segédanyag a tanároknak szóló háttér-információkon túl a kerettantervbe illeszkedő feladatokat és megoldókulcsot tartalmaz. A tananyagok minőségét Hudáky Rita több éves szakmai tapasztalata garantálja.

A programsorozat állomásai:

1) Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek

A program fókusza: az ókori Egyiptom halottkultusza
– A halottak felkészítésének és a balzsamozás folyamatának interaktív bemutatása
– A piramisépítészet Hérodotosz szövegeiben – hangjáték
– A halott útja az alvilágban – VJ show Karcis Gábor videoművésszel és Kovácsovics Dávid zeneszerzővel az újbirodalmi sírfeliratok, ábrázolások és a Halottak könyvének felhasználásával

2) Amerika felfedezése és filmművészet 

A program fókusza: a dél-amerikai prekolumbián civilizációk bemutatása az európaiak érkezése előtt, és a gyarmatosítás
– Az Azték birodalom felépítése és kulturális rendszere egy európai szemével – Hernán Cortés levelei alapján előadást tart Kövi Franciska egyiptológus, vallástörténész
– Fila Zsófia filmrendező Amerika felfedezését feldolgozó filmekből készült montázsfilmje

3) Reformkor és színház

A program fókusza: Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című darabjának és Szabó Borbála mai átiratának összehasonlító vizsgálata
– A Csongor és Tünde a reformkor színházi és irodalmi világában
– Szabó Borbála kortárs adaptációja, a darabban megfogalmazott kérdések és problémák értelmezése kortárs közegben
– Beavató színházi előadás a darabban szereplő színészekkel, a rendezővel Magács Lászlóval, és az írónővel Szabó Borbálával.

4) A XX. század és a zene 
Az előadás fókusza: A századforduló és a huszadik század világképe
– A kor történelmi eseményeinek, társadalmi változásainak és filozófiai irányzatainak leképeződése a művészetben és a kultúrában. Múltidézés és mítoszteremtés Wagner és Nietzsche világában. Zene és költészet harmóniája Wagner műveiben – interaktív előadás Selmeczi György zongoraművésszel

+1) Angol nyelvű improvizációs színház 

Az előadás fókusza: Az idegen nyelv használata egyszerű élethelyzetekben és az önkifejezés eszközeként színházi szituációban
– A program a Scallabouche Company társulat illetve annak vezetője, Alexis Latham közreműködésével valósul meg.
– A társulat tagjai több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az improvizációs színházban, ezért könnyen megtalálják a hangot az idegen nyelven még bizonytalanul beszélő diákokkal is.

Az Átrium NézőKépző programjának kiemelt támogatója: Budapest Főváros Önkormányzata, valamint az NKA.

CÉLOK, MÓDSZERTAN

A sorozat célja, hogy a történelemoktatáshoz kapcsolódóan a középiskolák 5-12. évfolyama alaposabban megismerkedhessen egy-egy művészeti ág és a történelem kapcsolatával egy-egy kiválasztott kapcsolódási ponton keresztül. A vizuális művészetek, a film, a színház és a zene az egyes korszakokba illeszkedve értelmezik a történelmi eseményeket, gondolkodásmódokat. A négy alkalomból álló sorozat kiegészítéseként egy plusz programot is ajánlunk: egy angol nyelvű – a mindennapi élethelyzetekre, szituációkra épülő – improvizációs színházi előadást. Az előadás alapszintű angol szókészletre épül, így könnyen érthető lesz az angol nyelvet tanuló diákok számára.

A programsorozat alatt hosszú távú együttműködést szeretnénk kialakítani az iskolákkal, a pedagógusokkal, az egyes osztályokkal és a gyerekekkel. A visszatérő osztályok, egymásra épülő programok kialakításával az is a célunk, hogy végigkísérjük a diákok felnőtté válásának utolsó lépéseit, és a mai történelemértelmezés eszközeivel segítsünk nekik belépni a színház, a kortárs kultúra világába.

A programsorozat módszertani alapelvei:

A programok összeállításánál fontos szempont volt, hogy a diákokat kritikai gondolkodásra, a kapott információk értő és kreatív feldolgozására ösztönözzük. Minden új tudás a már megszerzett tudásbázis rendszerébe, hálózatába kapcsolódik be, ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a programok kerettantervbe illeszthetőségére. A programok nagy létszámú csoportokkal kerülnek lebonyolításra, de hangsúlyt fektetünk rá, hogy monologizáló ismeretátadás helyett a kreatív, önálló gondolkozást serkentő kérdésfeltevéseket helyezzük a programok fókuszába. A tanulást egy személyes folyamatnak tekintjük, ezért a projekt fontos elemei a tanároknak szóló oktatási segédanyagok, melyek elősegítik a téma osztálytermi körülmények között történő kiscsoportos feldolgozását.

A programsorozat egyes alkalmai módszertani megközelítésükben változatos képet mutatnak – a különböző szempontrendszerek, vizsgálati módszerek megismerése a diákok látókörének bővülését szolgálja. A témákat nem megkérdőjelezhetetlen tények halmazaként, lezárt és kerek történetekként tálaljuk, mert az eltérő nézeteket, szempontokat bemutatva önálló véleményalkotásra és további kutatásokra szeretnék ösztönözni a diákokat.

Copyright 2019 © NÉZŐKÉPZŐ. Minden jog fenntartva!